Webinar

Vi i VitalThings ønsker å dele vår kunnskap rundt søvn, måling av respirasjon, fallforebygging og andre viktige emner for god helse. Vi har derfor utviklet en rekke webinarer og der våre dyktige leger og andre fagpersoner tar for seg ulike tema. Om du ønsker du å få tilgang kan du enkelt fylle inn et skjema inne i denne linken, så får du tilsendt webinaret du ønsker!

Siste webinarer

Hvordan kan Somnofy bidra til økt pasientsikkerhet i hjemmetjenesten?

I dette webinaret får du høre om hvordan søvn og pustemåling kan bidra til økt trygghet for hjemmetjenesten. Vi gir også innsikt i pilotprosjektet til Inderøy kommune!

vitalthings.no webinar 1.png

Somnofy - Digital nattevakt

I dette webinaret får du lære hvordan du ved hjelp av kontinuerlig søvn-og pustekartlegging fra Somnofy kan bidra til høyere pasientsikkerhet og økt livskvalitet for brukere som har et omsorgsbehov.

vitalthings.no webinar 2.png