top of page

Trygghet for pasienter og helsepersonell

Vi ønsker at helsepersonell skal kjenne trygghet gjennom systemet og at de vil få et varsel om parameterne går over eller under etablerte alarmnivå. I en krevende hverdag hvor ikke alltid bemanning står i forhold til behovet ønsker vi at systemet skal skape trygghet ved at det alltid er noen som passer på og følger med om forverring oppstår samt at man skal kunne gi god smertebehandling og vite at pusten overvåkes.

 

Overgangen fra postoperativ avdeling, intensivavdeling eller akuttmottak kan også oppleves utfordrende da pasienten går fra omgivelser med kontinuerlig overvåkning til intermitterende tilsyn med ulike intervall. Sensorsystemet vil her kunne bidra til at denne overgangen blir enklere og tryggere både for pasient, helsepersonell og pårørende.

Single patient room.png
bottom of page