top of page
< Back

Jonas Tøgersen Kjellstadli

Data Scientist

Jonas har studert fysikk ved NTNU. Han har en mastergrad innen teoretisk og numerisk fysikk og en doktorgrad som omhandler simuleringer av idealiserte bruddmekanikkmodeller. Han jobber som en data scientist hos VitalThings.

Jonas Tøgersen Kjellstadli
bottom of page