top of page

Objektiv og nøyaktig

Søvnkartlegging

Folkehelseinstituttet omtaler søvnproblemer som ett av landets mest undervurderte folkehelseproblem. Dårlig søvn over tid har en stor påvirkning på livskvaliteten til brukeren og øker fallfaren for eldre betydelig. Somnofy måler søvnen nøyaktig og presentererer søvnen på en oversiktlig måte i et “hypnogram”. Objektive og nøyaktige søvnmålinger gjør det enklere å jobbe med tiltak for søvnforbedring, og til å ha konstruktive samtaler rundt søvn med både bruker og pårørende.

Måler søvnfasene

Folkehelseinstituttet har omtalt søvnvansker som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem, og stadig ny forskning viser at det er en klar sammenheng mellom prestasjon og søvn. Objektive og nøyaktige søvnmålinger gjør det enklere å jobbe med tiltak for søvnforbedring.

 

Somnofy gjør det mulig å måle de ulike søvnfasene som består av:

 • Dyp søvn

 • Lett søvn

 • REM eller drømmesøvn

 • Våken tilstand

Du får også en objektiv vurdering av total søvntid og søvnkvalitet om natten.

Nøyaktig søvndagbok

Somnofy gir leger, psykologer og forskere et unikt verktøy som gjør det mulig å analysere søvn daglig og over lengre tid. Den regner automatisk ut søvneffektiviteten, holder oversikten over søvnregulariteten, viser de ulike søvnstadiene og summerer opp søvn per døgn i timer og minutter. I tillegg til dette registrerer den hvor mye brukeren beveger seg om natten og hvor mange ganger brukeren går ut av sengen.

 

I tillegg måler Somnofy brukerens pustefrekvens med en nøyaktighet på 99% helt automatisk:

 • Søvneffektivitet

 • Søvnscore

 • Søvntid

 • Leggetid

 • Våkentid

 • Antall ganger ute av seng

 • Rolig/urolig

 • Pustefrekvens

Nesten like presis som PSG

Somnofy er validert mot polysomnografi av forskere fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i 2020. Valideringsstudien er publisert i det anerkjente tidskriftet Sleep Medicine.

Konklusjon: Somnofy viste høy nøyaktighet sammenlignet med medisinsk søvnmåling (polysomnografi).

Sammenlignet med PSG (polysomnografi), er Somnofy nærmere denne gullstandarden for søvnmåling enn alle andre kontaktløse alternativer.

STÅLE PALLESEN  |  PHD, PROFESSOR UNIVERSITY OF BERGEN, NORWAY

Objektive og nøyaktige søvnmålinger

Somnofy har i løpet av kort tid blitt et populært verktøy for søvnforskere og for leger. Årsaken til dette er kombinasjonen av nøyaktige søvnmålinger, pålitelig teknologi som er enkelt å bruke og et brukergrensesnitt som gjør det enkelt å organisere data fra ulike brukere.

Det er i dag mange utfordringer knyttet til kartlegging av en persons søvnkvalitet og søvnmønster, og legen blir ofte nødt til å forholde seg til brukerens eller de pårørende sin subjektive oppfatning. Objektive og nøyaktige søvnmålinger er det beste utgangspunktet for å sette i verk tiltak for å forbedre søvnen.

Hypnogram avslører søvnkvaliteten

Vis eksempel på hypnogram og forklar.

Se de andre funksjonene

Send mail
Ring oss

Statusoversikt

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Nattrapport

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Varlser

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Søvnkartlegging

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med stort og smått!

Send mail
Ring oss
bottom of page