top of page

KONTAKTLØS SØVNMONITOR

Somnofy

Søvnmonitoren Somnofy samler kontaktløst inn kontinuerlig brukerdata mens du ligger i sengen. I løpet av en natt sjekker Somnofy omtrent 1000 ganger hvordan søvnkvaliteten din er, hvordan du puster, om du er urolig, og mye mer.

DIN DIGITALE NATTEVAKT

Monitoren kan stå på nattbordet eller henges på veggen og forbindes via Wifi. Målingene starter automatisk når brukeren legger seg i sengen, og avsluttes når brukeren står opp om morgenen. Alt skjer uten at bruker eller ansatte trenger å gjøre noe.

 

Denne teknologien gir en helt ny innsikt, og er et mye mindre inngrep enn mange andre alternativer som videoovervåkning og fysisk sjekk.

SØVNMONITORERING

Sammen med nattevaktens observasjoner og Somnofys målinger får man et tilnærmet komplett bilde av hvordan brukeren har det om natten. Dette gjør at nattevakten kan unngå å gå inn på rom hos beboere som sover, og heller bruke tiden på de som trenger økt oppmerksomhet om natten.

 

Ved hjelp av et nettbrett har nattevakten god oversikt over samtlige brukere. Dette gir mindre stress og bedre arbeidsforhold for nattevakten.

bottom of page