top of page

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Publikasjoner

I denne listen finner du våre publiserte forskningsartikler som diskuterer Somnofy.

Validering av Somnofy mot PSG
 

Somnofy er en ny, kontaktløs nattsøvnassistent som overvåker vitale funksjoner fullt automatisert under søvn. Somnofy oppnår betydelig enighet med PSG om å iscenesette søvn (Cohens κ = .63). Somnofy kan dermed betraktes som et gyldig verktøy for å fremme søvnfeltet i spesifikke forskningsspørsmål og områder som tidligere var upraktiske å studere.

 

Ståle Toften, Ståle Pallesen, Maria Hrozanova, Frode Moen, Janne Grønli: “Validering av søvnstadiumklassifisering ved bruk av kontaktfri radarteknologi og maskinlæring (Somnofy®)”, tilgjengelig på nett 6. mars 2020, epub i forkant av trykk, Sleep Medicine. DOI: 10.1016/j.sleep.2020.02.022

Validering av ikke-kontakt longitudinell respirasjonsfrekvensmåling med Somnofy
 

Vi argumenterer for respirasjonsfrekvens som det viktigste vitale tegnet for å oppdage klinisk forverring. Målingene fra den radarbaserte søvnmonitoren Somnofy sammenlignes med respiratorisk induktanspletysmografi (RIP). Respirasjonsfrekvensavvik fra individuelle basislinjer kan enkelt identifiseres med Somnofy.

 

Toften S, Kjellstadli J, Thu O, Ellingsen O. Noncontact Longitudinal Respiratory Rate Measurements in Healthy Adults Using Radar-Based Sleep Monitor (Somnofy): Validation Study. JMIR Biomed Eng 2022;7(2):e36618. DOI: 10.2196/36618

Oppdage søvnapné-hendelser ved hjelp av berøringsfri radarteknologi, pulsoksymetri og maskinlæring
 

Pilotstudien inkluderte 14 deltakere og resulterte i en Cohen’s kappa for en sekund-for-sekund-klassifisering av hendelse/ingen hendelse på .81 eller nesten perfekt overensstemmelse. For klassifisering av ingen hendelse/hypopné/apné og ingen hendelse/hypopné/obstruktiv apné/sentral apné/blandet apné, var Cohens kappa henholdsvis 0,43 (moderat enighet) og 0,36 (rimelig enighet). Alle deltakerne ble korrekt klassifisert i forhold til alvorlighetsgraden av søvnapné. Resultatene indikerer at radarteknologi og pulsoksymetri pålitelig kan gi informasjon sekund for sekund for ingen hendelse/hendelse som kan være verdifull for behandling av søvnapné.

 

Ståle Toften, Jonas T. Kjellstadli, Stig S. Tyvold, Mads H. S. Moxness, “A Pilot Study of Detecting Individual Sleep Apnea Events Using Noncontact Radar Technology, Pulse Oximetry, and Machine Learning”, Journal of Sensors, vol. 2021, artikkel-ID 2998202, 9 sider, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/2998202

Assosierer søvn hos juniorutholdenhetsutøvere med mental belastning og treningsbelastning ved å bruke et prospektivt, observasjonsdesign
 

Ikke-påtrengende, objektive søvnmålinger med ny radarteknologi ble oppnådd, og subjektive daglige rapporter om mental belastning og treningsbelastning ble samlet inn. Rollen til subjektiv søvnkvalitet ble undersøkt for å identifisere om de gjensidige assosiasjonene mellom søvn, mental belastning og treningsbelastning var avhengig av å være en god versus dårlig sovende.

 

Hrozanova, Maria & Klöckner, Christian & Sandbakk, Oyvind & Pallesen, Ståle & Moen, Frode (2020). Gjensidige assosiasjoner mellom søvn, mental belastning og treningsbelastning hos juniorutholdenhetsidrettsutøvere og rollen til dårlig subjektiv søvnkvalitet. Grenser i psykologi. 11. 1-14. 10.3389/fpsyg.2020.545581.

Sjakkspillere på elitenivå viser høy emosjonell og kognitiv stressbelastning knyttet til prestasjonsutvikling
 

Søvn er en viktig restitusjonsstrategi, tidligere involvert i atletisk ytelse. Hovedformålet med den nåværende studien var å undersøke sammenhenger mellom prestasjonsutvikling og objektivt målt søvn hos et utvalg av 14 norske sjakkspillere over en periode på 120 påfølgende dager. Søvnmønsteret til sjakkspillerne med positiv prestasjonsutvikling var forskjellig fra spillerne med negativ utvikling.

 

Moen, Frode & Olsen, Maja & Hrozanova, Maria (2020). Assosiasjoner mellom søvnmønstre og prestasjonsutvikling blant norske sjakkspillere. Grenser i psykologi. 11. 1855. 10.3389/fpsyg.2020.01855.

Påvirkningen av menstruasjonssyklusen på kvinners søvn har blitt undersøkt hos juniorutholdenhetsutøvere
 

Forfatterne vurderte subjektiv søvnkvalitet, samt objektive søvnparametre, mental belastning, treningsbelastning og menstruasjonssyklus hos juniorutholdenhetsutøvere over 61 dager på rad. Hovedmålet var å undersøke kjønnsforskjeller i objektive søvnparametere, inkludert søvnstadiefordelinger, hos juniorutholdenhetsidrettsutøvere, med tanke på de mulige forvirrende rollene til mental belastning, treningsbelastning og subjektiv søvnkvalitet. Det sekundære målet var å sammenligne objektivt målt søvn under menstruasjonsblødninger og i de ulike fasene av menstruasjonssyklusen hos naturlig menstruerende kvinnelige utholdenhetsutøvere.

 

Hrozanova M, Klöckner CA, Sandbakk Ø, Pallesen S, Moen F (2021). Kjønnsforskjeller i søvn og påvirkning av menstruasjonssyklusen på kvinners søvn hos juniorutholdenhetsutøvere. PLoS ONE 16(6): e0253376. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253376

Studien undersøkte assosiasjonene mellom kvinnelige elitefotballspilleres opplevde tretthet og deres søvn, og assosiasjonene mellom spillernes søvn og fotballkamper
 

Søvn ble overvåket med en ikke-påtrengende impulsradio ultrabredbånds-doppler-radar (Somnofy). Opplevd tretthet var basert på en selvrapporterende mobiltelefonapplikasjon som oppdaget daglig opplevd tretthet. Dyp- og REM-søvn, og respirasjonsfrekvens i ikke-REM-søvn, er nøkkelindikatorer på opplevd tretthet hos kvinnelige elitefotballspillere. Søvnen blir forstyrret i løpet av natten, sannsynligvis på grunn av de høye fysiske og mentale belastningene som oppleves under fotballkamper. Søvnen normaliseres i løpet av den første og andre natten etter fotballkamper, noe som sannsynligvis forhindrer ytterligere negative prestasjonsrelaterte konsekvenser.

 

Moen, F., Olsen, M., Halmøy, G., & Hrozanova, M. (2021). Variasjoner i elitekvinnelige fotballspilleres søvn, og assosiasjoner med opplevd tretthet og fotballspill. Frontiers in Sports and Active Living, 3. DOI:10.3389/fspor.2021.694537

En studie undersøkte endringer i blodserumproteomer etter 6 timers søvnmangel hos friske kvinner
 

En studie undersøkte endringer i blodserumproteomer etter 6 timers søvnmangel hos friske kvinner. Av totalt 725 proteiner identifisert i humant blodserum, ble 34 proteiner signifikant differensielt uttrykt etter 6 timers søvnmangel om natten. Akutt søvnmangel (hos kvinner) påvirker flere kjente biologiske prosesser og molekylære funksjonskategorier som på samme måte endres gjennom oksidativt stress, immunundertrykkelse, nevrodegenerative lidelser og kreft.

 

Bjørkum, A.A., Carrasco Duran, A., Frode, B. et al. Humant blodserumproteom endres etter 6 timers søvnmangel om natten. Sleep Science Practice 5, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41606-021-00066-2

En observasjonsstudie av søvnkarakteristikker hos eliteutholdenhetsutøvere under en høydetreningsleir på 1800 m fant endringer i form av redusert total søvntid, men absolutt økt dyp søvn og respirasjonsfrekvens under NREM-søvn.
 

Det antas at, til tross for generelle små endringer i søvnparametere i høyden sammenlignet med nær havnivå, kan den akkumulerte reduksjonen i søvntid og kvalitet påvirke restitusjonen hos eliteidrettsutøvere.

 

Hrozanova, M., Talsnes, R.K., Karlsson, Ø., McGawley, K., & Moen, F. (2021). En observasjonsstudie av søvnkarakteristikker hos eliteutholdenhetsutøvere under en høydetreningsleir på 1800 m. Søvnhelse.

bottom of page