top of page

Somnofy gir økt innsiktSøvn er viktig for vår fysiske og mentale helse. Hvordan kan Somnofy gi deg bedre innsikt i hvordan tjenestemottakeren har det om natten?

Av Dr. Remi Andersen


Erfaringer fra Ullernhjemmet sykehjem/Oslo

Lege Remi Andersen har brukt Somnofy til å monitorere beboere på Ullernhjemmet siden 2019.


Remi uttaler: "Summen av følgende tre faktorer er avgjørende for helsen vår: Ernæring, aktivitet og søvn. I tillegg er brukermedvirkning viktig i dagens helsevesen."


"Somnofy måler både søvnkvalitet-og kvantitet. Den har gitt meg et mye bedre grunnlag for - sammen med beboer og pårørende - å vurdere hvordan søvnen oppleves i forhold til hvordan den faktisk måles. Dette har gjort det lettere å trappe ned og avslutte bruk av uheldige sovemedisiner og og evaluere andre tiltak for å bedre søvnen hos beboere med søvnvansker.», sier han. Remi trekker også fram betydningen av å kunne følge med på pustefrekvensen over tid:

«Ved å se etter avvik i pustefrekvensen hos eldre pasienter har vi vært i stand til å avdekke og sette i gang med behandling tidlig ved infeksjoner».Folkehelseinstituttet:

Søvnvansker er svært utbredt; så utbredt at det må regnes som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem

1. HELSEDIREKTORATET - SØVN OG SØVNVANSKER


Søvn er viktig for en god helse:

  • God søvn er grunnlaget for fysisk aktivitet på dagen, mental helse og trivsel generelt.

  • For lite søvn over lang tid fører til en større risiko for vektøkning, visse typer kreft, nedstemthet, utvikling av alzheimers, i tillegg til at fruktbarheten kan minske for både kvinner og menn.

  • Måling av søvn har vært dyrt, arbeidsintensiv og forstyrrende med de medisinske metodene vi har til rådighet i dag.

VitalThings ønsker å bidra til å sette fokus på god søvn som en avgjørende faktor for god helse – i tillegg til ernæring og aktivitet. Somnofy er verdens mest nøyaktige kontaktløse søvnmonitor. Den er et resultat av mer enn 8 års forskning og utviklet i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge. Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Den er et verdifullt støtteverktøy for alle som ønsker å kartlegge egen eller andres helsetilstand.


Hva kan læres om tjenestemottakerens helsetilstand ved å se på nattlig registrering fra Somnofy?

Det unike med Somnofy er at tjenestemottakerens søvn, bevegelser og pustefrekvens måles automatisk gjennom natten. Dataene behandles i avanserte algoritmer før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobile enheter eller på web. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for tjenestemottakeren. Målinger som avviker fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere endring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging. Effekten av tiltak for å forbedre søvnen kan observeres fortløpende i et kontinuerlig forbedringsarbeid for hver tjenestemottaker. Slik blir Somnofy et effektivt verktøy for å forbedre søvnen - og ikke bare en passiv alarm for å varsle uro eller forflytning ut av seng og fallfare i løpet av natten (selv om den kan gjøre dette).


bottom of page