top of page

Hva har søvn med psykisk helse å gjøre?I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag, med mål om å fremme bevissthet rundt psykisk helse. Men hva har søvn med psykisk helse å gjøre?

Av Hanne H. Berg


En toveis gate

De fleste av oss har nok kjent på at det er ekstra tungt å stå opp når man har sovet dårlig. Humøret blir påvirket, kroppen føles mer sliten og trett, og valgene vi gjør gjennom dagen blir gjerne påvirket av dette. Det er tross alt en grunn til at det sies at en “våknet på feil side av sengen”. Det viser seg at det er mye sannhet i det utsagnet. Søvn er knyttet til mental og emosjonell helse, og til psykiske tilstander som depresjon, angst og bipolar lidelse.

Vi forsker ennå på sammenhengen mellom mental helse og søvn, men funnene peker til dags dato på en toveis gate. Psykiske lidelser har en tendens til å gjøre det vanskeligere å sove godt. Samtidig kan dårlig søvn, inkludert søvnløshet, være en medvirkende årsak til oppstart og forverring av psykiske problemer.

Søvn og mental helse er begge komplekse problemer som påvirkes av en rekke faktorer, men sammenhengen mellom disse gir grunn til å tro at forbedring av søvn kan ha en positiv innvirkning på mental helse og er viktig for forebygging og behandling av psykiske lidelser.


Hva er sammenhengen mellom mental helse og søvn?

Hjerneaktiviteten svinger under søvn, og øker og avtar under forskjellige søvnstadier som utgjør søvnsyklusen. Under REM-søvn tar hjerneaktiviteten seg opp, og er stadiet som er forbundet med mer intens drømming.

Tilstrekkelig søvn - og spesielt REM-søvn (drømmesøvn) - letter hjernens behandling av emosjonell informasjon. Under søvn jobber hjernen med tanker og minner. God søvn styrker positivt følelsesmessig innhold. Dårlig søvn gjør oss derfor mer utsatt for psykiske lidelser og deres alvorlighetsgrad; Dessverre også inkludert risikoen for selvmordstanker og selvmordsatferd. Søvn kan med andre ord være både årsak og konsekvens av psykiske problemer.Vi sover dårligere når vi er deprimerte, og vi blir oftere deprimerte når vi sover dårlig.

- Anita Sjåvik | Psykiatrisk sykepleier, avd. Depressive lidelserHvordan forbedre søvn og styrke sin mentale helse?

Psykiske lidelser er ingen quick fix, men det er små justeringer en kan gjøre for å forebygge eller forbedre situasjonen en er i, blant annet gjennom søvn. Vi er alle ulike, så det å forebygge behandling av den enkeltes psykiske helse og søvnproblemer er, selvsagt, individuelt.

En vanlig årsak til søvnproblemer er en dårlig søvnrutine. Å forbedre søvnrutinen gjennom gode vaner og en soveromsetting som bidrar til å sove, kan bidra med å redusere søvnforstyrrelser.


Gode søvnrutiner

  • Ha en fast leggetid og oppretthold en jevn søvnrutine

  • Finne måter å slappe av på, for eksempel med avspenningsteknikker før du legger deg

  • Unngå alkohol, tobakk og koffein om ettermiddagen/kvelden

  • Dimme lys og legge bort elektroniske enheter i én time eller mer før leggetid

  • Få regelmessig mosjon og eksponering for naturlig lys på dagtid

  • Maksimer komfort og støtte fra madrassen, putene og sengetøyet

  • Unngå overflødig lys og lyd som kan forstyrre søvnen


Ønsker du hjelp eller rådgivning rundt mental helse, anbefaler vi at du tar kontakt med helsepersonell for å finne best mulig løsning for deg. Mental Helse tilbyr blant annet gratis, døgnåpen hjelpetelefon for de som trenger noen å snakke med, helt anonymt.

Mental Helse hjelpetelefon 116 123Kilder Mental Helse. Verdensdagen for psykisk helse. 2022. ​​https://mentalhelse.no/vart-arbeid/verdensdagen-for-psykisk-helse Mental Helse. Hjelpetelefonen. https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen Sleep Foundation: Mental Health and Sleep. 2022. https://www.sleepfoundation.org/mental-health Modum Bad. Å sove gjør oss godt! 2019. https://www.modum-bad.no/a-sove-gjor-godt/
bottom of page