top of page

Gir søvnforskere unik innsikt i hvordan vi soverSøvnforsker Janne Grønli har viet livet sitt til å forske på søvn og dens påvirkning på mennesket. I sin forskning har hun tatt i bruk Somnofy som et viktig måleinstrument.

Av Hanne H. Berg


En bedre objektiv måling av søvn

I sitt arbeid benytter Janne Grønli flere ulike verktøy for å måle søvn. Selve forskningen handler om mer enn antall timer søvn man får. Hvilket verktøy hun velger er avhengig av hva hun ønsker å måle. Hjerneaktivitet under søvn (målt med polysomnografi) og søvnmønster over flere dager og uker (målt med aktigrafi) er blant målemetodene Grønli benytter. En aktigraf ser ut som en klokke som festes på armen og skiller søvn fra våkenhet basert på bevegelser. Om aktigrafen i tillegg måler lysnivå, kan den være nyttig i mange studier. Polysomnografi (PSG) er måling av hjerneaktivitet, øyebevegelser, respirasjon og muskelaktivitet. Dette gjøres i et søvnlaboratorium via flere elektroder som festes på hodet og kroppen.

Etter at Grønli derimot tok i bruk Somnofy i sitt arbeid, ser søvnforskeren at hun nå har fått et verktøy som virkelig kan gi bedre objektiv måling av søvnkvalitet enn aktigrafi. - Estimering av søvnlengde og rytme på søvnen over tid fungerer greit med aktigrafi. Men om jeg vil vite spesifikke detaljer om kvaliteten på søvnen hos mange deltakere og over flere dager, så bruker jeg Somnofy. Rett og slett fordi den gir et meget godt samsvar med spesifikke søvnstadier under natten sammenlignet med hjerneaktivitet målt med Polysomnografi.


Kontaktløs måling med Somnofy gir mer detaljert informasjon om søvnen

Søvn er ifølge Grønli en god hjelper for hele kroppen. Søvn hjelper sentralnervesystemet med å restituere seg, bidrar til god hormonbalanse og styrker immunforsvaret. Under søvnen fjernes avfallsstoffer fra hjernen og bygger den opp for å starte en ny dag. Derfor er det slik at mindre søvntid eller søvnforstyrrelser over tid gir en følelse av «bomull» i hodet og økt sårbarhet for sykdommer. - Med nye målemetoder som Somnofy har vi fått et verktøy for å gi innblikk i hva søvnkvalitet faktisk gjør med enkeltpersoner og større grupper over tid. «Resultater fra Somnofy gjør at jeg kan tenke at det er høy sannsynlighet for at denne personen faktisk har mye tid i dyp søvn, lett søvn eller REM søvn.» Mye mer detaljert informasjon kommer ut med denne kontaktløse målingen enn med aktigraf, sier søvnforskeren. - Detaljert kunnskap om søvn er viktig for mange grupper - både for unge og eldre. Dette fordi muskler og skjelett bygges sterkere under søvnen og hjernen danner langtidsminner når vi sover. Men; Man bør ikke stresse rundt søvn, da blir hjernen bare mer våken! Så det er lurt å heller bruke denne nye kunnskapen til å legge til rette for en god natts søvn, understreker Grønli.

Somnofy har vært i bruk i mange ulike forskningsstudier blant annet hos eldre personer med og uten demens, i ungdomsskolen, for å følge med skiftarbeidere i helsesektoren og til måling av restitusjon hos toppidrettsutøvere. Hvis du er interessert i å høre mer om hvordan Somnofy kan brukes i din datainnsamling, ta kontakt med forskningsteamet vårt her.

bottom of page