Automatisk produsert

Nattrapport

Hver morgen produseres det automatisk en rapport som viser hvordan natten har forløpt seg for den enkelte bruker på avdelingen eller i sonen. Her blir store endringer i pustefrekvens, uro/bevegelse og totale søvn i forhold til brukerens gjennomsnittlige verdier markert med et rødt utropstegn.

Økt innsikt gjør det mulig å fange opp endringer tidligere

Rapporten gjennomgås på morgenmøtet for avdelingen eller for sonen, og gir de ansatte en mulighet til å vurdere nattens observasjoner og målinger, slik at man kan prioritere tiltak i løpet av dagen, dersom det er behov for det.

 

Fordeler ved bruk av Nattrapporten

  • Gir ansatte økt innsikt i hvordan brukerne har det om natten

  • Fanger opp endringer på individnivå

  • Godt egnet som kartleggingsverktøy

  • Gjør det mulig å fange opp endringer i vitale kroppsparametere tidligere

Dette betyr begrepene i rapporten

Enhet
Vi anbefaler at enhetene blir registrert med romnummer, slik at de ansatte enklere kan holde oversikt over brukerne. For bruk i hjemmetjenesten kan adresser være aktuelt å bruke.

 

Total søvn
Nattrapporten viser antall timer og minutter med søvn for brukeren siste natt. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig søvn for brukeren. Om endringen er på mer en 30% redusert søvn i forhold til gjennomsnittet for brukeren vises et rødt utropstegn i rapporten.

Søvnscore
Somnofy gir en score på søvn i en skala fra 0-100 søvnpoeng. Jo flere søvnpoeng, jo bedre søvn. Følgende faktorer påvirker hvor mange søvnpoeng en får: Mengde dypsøvn og REM søvn (drømmesøvn), antall perioder med våkenhet, antall ganger ut av seng og søvneffektiviteten. Siste natts søvnpoeng vises først. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig søvnpoeng for brukeren.
 

Bruker-ID

For å ivareta personvernet anbefaler vi å bruke gerica-kode eller løpenummer på brukerne.

Endring i bevegelse/uro om natten
Somnofy har en sensor som måler bevegelser hos brukeren på detaljnivå. Det første tallet i rapporten viser hvor mye brukeren har beveget seg siste natt. Tallet i parantes viser hvor mye brukeren normalt beveger seg om natten. Endringer på mer enn 30% siste natt i forhold til gjennomsnittlig bevegelse/uro for brukeren blir vist med et rødt utropstegn i rapporten.

Endring i pustefrekvens

Pustefrekvensen er en svært viktig indikator for helsetilstanden, og Somnofy måler pustefrekvensen med en nøyaktighet på 99%. I nattrapporten vises gjennomsnittlig pustefrekvens siste natt. Tallet i parentes viser gjennomsnittlig pustefrekvens siste 21 dager eller gjennomsnittet for antall basis netter med data (til høyre i rapporten). Dersom endringen i pustefrekvensen siste natt er større eller mindre enn 15% i forhold til gjennomsnittet for brukeren, vises et rødt utropstegn i rapporten.

Objektiv kartlegging

Ut av sengSøvnøkt pågår
 


Basisnetter
 

Fallrisikoen er større for brukere som forlater sengen ofte om natten. Nattrapporten gir oversikt
over hvor mange ganger brukeren forlater sengen i løpet av natten. Det første tallet viser siste natt, mens tallet i parentes viser hvor mange ganger om natten brukeren forlater sengen om natten i gjennomsnitt.


Viser “Nei” hvis bruker har forlatt sengen. Viser “Ja” om bruker fortsatt ligger i sengen når nattrapporten blir produsert.

Viser hvor mange netter med data som brukeren har. I rapporten vises kun data i forhold til gjennomsnittsverdier for siste 21 basisnetter. Om man ønsker å se på lengre perioder, anbefaler vi at man går inn på søvnhistorikken til brukeren. Erfaringsmessig bør en bruker ha minst 4 døgn med data før det har noen hensikt å vurdere endringer.

Se de andre funksjonene

Send mail
Ring oss

Statusoversikt

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Nattrapport

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Varlser

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Send mail
Ring oss

Søvnkartlegging

Klikk her for å redigere teksten og inkludere informasjonen du vil ha.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med stort og smått!

Send mail
Ring oss