top of page

Medisinsk teknologi

VitalThings utvikler fremtidens pasientsikkerhetsteknologi. Gjennom kontinuerlig, automatisk og kontaktfri overvåkning av vitale parametere ønsker vi å bidra til færre uønskede hendelser, tryggere forhold, bruk av sterke smertestillende og tidligere oppdagelse av forverret helsetilstand.

TEKNOLOGIEN

Teknologien vi benytter for kontaktfrie målinger er svært allsidig og har en rekke spennende bruksmuligheter som vi kontinuerlig utvikler og utvider. VitalThings dekker hele den teknologiske verdikjeden i form av arbeid med prosessor, antennedesign, signalbehandling, maskinlæring og kunstig intelligens samt klinisk- og forskningskompetanse.

iStock-1314512977.jpg
iStock-1287024023.jpg

TRYGGHET FOR PASIENTER OG HELSEPERSONELL

Vi ønsker at helsepersonell skal kjenne trygghet gjennom systemet og at de vil få et varsel om parameterne går over eller under etablerte alarmnivå. I en krevende hverdag hvor ikke alltid bemanning står i forhold til behovet ønsker vi at systemet skal skape trygghet ved at det alltid er noen som passer på og følger med om forverring oppstår, samt at man skal kunne gi god smertebehandling og vite at pusten overvåkes.

BEHOVSTILPASSET SYSTEM

Behovet for overvåkning kan være uforutsigbart og endre seg på kort tid. Derfor tilbyr vi systemet i to ulike varianter i form av en fastmontert versjon og en mobil versjon.

iStock-1359340668.jpg
iStock-1341488751.jpg

INTEGRASJON OG SAMHANDLING

Samhandling med sentrale overvåkningssystem står sentralt i utviklingen. Gjennom integrasjon med etablerte og anerkjente internasjonale kommunikasjonsprotokoller vil systemet kunne integreres og sende data og alarmer der brukeren har behov.

REGULATORISK GODKJENNING

Utvikling av ny teknologi for å kunne overvåke vitale parametere enklere og mer kontinuerlig er både viktig og nødvendig. Samtidig byr slike utviklingsløp på en rekke utfordringer og dokumentasjonskrav. Derfor er denne type teknologi strengt regulert og krever egen godkjenning som medisinsk utstyr. For VitalThings har dette vært et hovedfokus helt fra tidlig idé- og designfase.

6419318_preview.png
iStock-1216532356.jpg

DELING AV KUNNSKAP GJENNOM WEBINAR

Vi i VitalThings ønsker å dele vår kunnskap rundt søvn, måling av respirasjon, fallforebygging og andre viktige emner for god helse. Vi har derfor utviklet en rekke webinarer der våre dyktige leger og andre fagpersoner tar for seg ulike tema. 

St. Olavs hospital valgte VitalThings

Sammen utvikler vi fremtidens pasientmonitor

bottom of page