top of page

Integrasjon og samhandling

Samhandling med sentrale overvåkningssystem står sentralt i utviklingen. Gjennom integrasjon med etablerte og anerkjente internasjonale kommunikasjonsprotokoller vil systemet kunne integreres og sende data og alarmer der brukeren har behov.

 

I Autoskår-prosjektet utvikler vi både sentral overvåkning og appløsning sammen med DNV Imatis, slik at helsepersonell kan betjene sensorene fra mobilteleonen, registrere nye pasienter og enkelt se status, kvittere eventuelle alarmer og justere alarmgrenser. Alt uten at øvrige pasienter i fellesareal eller flersengsrom blir forstyrret. Systemet benytter kombinasjon av både NFC og blåtann for enkel og umiddelbar paring av trådløst tilbehør (pulsoksymetri, pasient ID scanner osv.), slik at arbeidshverdagen blir enkel og effektiv.

Triage area chairs.png
bottom of page