top of page

Behovstilpasset system

Behovet for overvåkning kan være uforutsigbart og endre seg på kort tid. Derfor tilbyr vi systemet i to ulike varianter. Det ene er en fastmontert versjon for faste sengeplasser. Her kan man tilpasse å justere sensorsystemets måleområde fra seng, stol og pasientrom. I tillegg har vi også utviklet en mobil versjon.

 

Den mobile versjonen er helt trådløs og har batteri for over 24 timers drift før bytte er nødvendig. Batteribytte gjennom “hot-swap” sikrer kontinuerlig drift og overvåkning også ved behov over flere dager. Ved mobil løsning kan sensorsystemet flyttes til de pasienter hvor behovet oppstår eller til områder som ellers ikke er permanent tilpasset pasientbehandling (korridorer, haller, katastrofer osv.).

FASTMONTERT VERSJON

Endelig utforming kan bli endret som følge av pågående utviklingsprosess.

MOBIL VERSJON

Endelig utforming kan bli endret som følge av pågående utviklingsprosess.

bottom of page