top of page

Verdens mest presise søvnmonitor

Somnofy

Søvnmonitoren Somnofy er verdens mest nøyaktige kontaktløse verktøy for søvn- og pustemåling. Den er et resultat av mer enn åtte år med forskning, og utviklet av VitalThings i nært samarbeid med universiteter og medisinske miljøer i Norge. Somnofy brukes nå hos en rekke institusjoner, omsorgsboliger og ute i hjemmetjenesten i Norge.

Det unike med Somnofy er at den samler inn individuell brukerdata over lang tid. Dataene behandles i avanserte algoritmer, før ferdige analyser blir gjort tilgjengelig for mobil, nettbrett eller på web. Ved måling over tid kartlegges hva som er normal søvn, pustefrekvens og bevegelsesmønster for brukeren. Målinger som endrer seg fra en etablert «normalsituasjon» kan indikere forandring i helsetilstand og gi grunnlag for tiltak og tettere oppfølging.

Kort fortalt samler Somnofy data som blant annet:

  • Din pustefrekvens (respirasjonsfrekvens)

  • Dine søvnfaser (lett, dyp, REM)

  • Dine bevegelser

  • Lydnivå, lys, trykk, luftkvalitet- og fuktighet, temperatur

Somnofy 13.png

Teknologien

Kontaktløs, enkel og pålitelig

Somnofy måler søvn, respirasjonsfrekvens, uro og en rekke andre data uten at brukeren trenger å ha noe på kroppen. Monitoren kan stå på nattbordet eller henges på veggen og forbindes via Wifi.

 

Målingene starter automatisk når brukeren legger seg i sengen, og avsluttes når brukeren står opp om morgenen. Alt skjer uten at bruker eller ansatte trenger å gjøre noe. Denne teknologien gir en helt ny innsikt, og er et mye mindre inngrep enn mange andre alternativer som videoovervåkning og fysisk sjekk.

Kontinuerlig måling gir mer og bedre innsikt

Somnofy måler brukeren kontinuerlig, så lenge personen ligger i sengen sin. Målingene sendes videre til lagringsskyen hvert 30 sekund. I løpet av en normal natt sjekker Somnofy omtrent tusen ganger om brukeren ligger i sengen sin, er våken eller sover, er rolig eller urolig. I tillegg teller Somnofy brukerens pustefrekvens.

 

Sammen med nattevaktens observasjoner og Somnofys målinger, får man et tilnærmet komplett bilde av hvordan brukeren har det om natten.

Din digitale nattevakt

Somnofy øker pasientsikkerheten ved kontinuerlig måling av vitale parametere, samt oversikt over når pasient er inne og ute av seng. Les mer om de ulike funksjonene her.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg med stort og smått!

Send mail
Ring oss
bottom of page